St.prp. nr. 16 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet

Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget