St.prp. nr. 18 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget