St.prp. nr. 19 (2005-2006)

Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under ­kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under ­kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget