St.prp. nr. 19 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget