St.prp. nr. 20 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget