St.prp. nr. 21 (2000-2001)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget