St.prp. nr. 23 (1998-99)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Olje- og energidepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget