St.prp. nr. 23 (2002-2003)

Om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeridepartementets område

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 — Om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeridepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget