St.prp. nr. 23 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget