St.prp. nr. 24 (2005-2006)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget