St.prp. nr. 24 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 mv. under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget