St.prp. nr. 25 (1996-97)

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget