St.prp. nr. 25 (2007-2008)

Om samtykke til godtakelse av forordning (EF) nr. 863/2007 om opprettelse av beredskapsteam for grensekontroll (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget