St.prp. nr. 29 (2002-2003)

Om endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget