St.prp. nr. 3 (2008-2009)

Om endringer i Stortingets vedtak av 28. november 2007 nr. 1384 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008

Om endringer i Stortingets vedtak av 28. november 2007 nr. 1384 om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget