St.prp. nr. 30 (2008-2009)

Ny saldering av statsbudsjettet 2008

Ny saldering av statsbudsjettet 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget