St.prp. nr. 31 (2006-2007)

Ny saldering av statsbudsjettet 2006

Ny saldering av statsbudsjettet 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget