St.prp. nr. 32 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om etablering av Noregsnettrådet

Om etablering av Noregsnettrådet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget