St.prp. nr. 32 (1996-97)

Om etablering av Noregsnettrådet

Om etablering av Noregsnettrådet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget