St.prp. nr. 32 (2001-2002)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget