St.prp. nr. 33 (2003-2004)

Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA

Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget