St.prp. nr. 33 (2007-2008)

Eksportfinans ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Eksportfinans ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget