St.prp. nr. 35 (1998-99)

Om støtta til skipsbyggingsindustrien

Om støtta til skipsbyggingsindustrien

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget