St.prp. nr. 38 (1999-2000)

Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget