St.prp. nr. 39 (2005-2006)

Om endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.)

Om endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget