St.prp. nr. 39 (2006-2007)

Om endringer på statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2007 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget