St.prp. nr. 40 (2001-2002)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Frankrike om tilskudd til Den franske skolen i Oslo og opplæring av norske lærlinger i Frankrike

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget