St.prp. nr. 41 (2001-2002)

Eksamen i grunnskolen

Eksamen i grunnskolen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget