St.prp. nr. 41 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Eksamen i grunnskolen

Eksamen i grunnskolen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget