St.prp. nr. 41 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget