St.prp. nr. 41 (2002-2003)

Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget