St.prp. nr. 41 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Om utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget