St.prp. nr. 42 (1998-99)

Om bevilgning til konsulentbistand for å forberede fusjon mellom Telenor AS og Telia AB

Om bevilgning til konsulentbistand for å forberede fusjon mellom Telenor AS og Telia AB

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget