St.prp. nr. 42 (2006-2007)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 1419/2006 om sjøtransport

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget