St.prp. nr. 44 (1997-98)

Om trikk til nytt Rikshospital på Gaustad m.v.

Om trikk til nytt Rikshospital på Gaustad m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget