St.prp. nr. 44 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget