St.prp. nr. 46 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Om bruksrettskonsesjon for vassfalla i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget

Om bruksrettskonsesjon for vassfalla i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget