St.prp. nr. 46 (2006-2007)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens ­beslutning nr. 86/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om ansvarsforsikring for motorvogn

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget