St.prp. nr. 47 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om fullmakt til å stille statsgaranti for lån fra Norges Bank til Seðlabanki Islands

Om fullmakt til å stille statsgaranti for lån fra Norges Bank til Seðlabanki Islands

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget