St.prp. nr. 48 (2001-2002)

Nytt operahus i Bjørvika

Nytt operahus i Bjørvika
Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 15. mars 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget