St.prp. nr. 49 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget