St.prp. nr. 49 (2006-2007)

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget