St.prp. nr. 60 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget