St.prp. nr. 60 (2000-2001)

Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune

Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget