St.prp. nr. 60 (2007-2008)

Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Canada, begge av 26. januar 2008

Les dokumentet

Utrykte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget