Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 61 (1997-98)

Om Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus

Om Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget