St.prp. nr. 61 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet – Godøystraumen og rv 80 Røvika – Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I)

Om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet – Godøystraumen og rv 80 Røvika – Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget