St.prp. nr. 62 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget