St.prp. nr. 63 (2006-2007)

Om endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK

Om endring i kringkastingsavgifta for 2007 og omlegging av avgiftsinnkrevjinga i NRK

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget