St.prp. nr. 64 (1997-98)

Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget