St.prp. nr. 69 (1998-99)

Om kommuneøkonomien 2000 m.v.

Om kommuneøkonomien 2000 m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget