St.prp. nr. 7 (2005-2006)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget