St.prp. nr. 71 (2005-2006)

Om endringar i statsbudsjettet for 2006 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Om endringar i statsbudsjettet for 2006 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget