St.prp. nr. 73 (2001-2002)

St.prp. nr. 73

St.prp. nr. 73
Ny reguleringskonsesjon for Byglandsfjorden m.m. i Otravassdraget og tillatelse til diverse overføringer til Brokke kraftverk og bygging av Skarg kraftverk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget